Sắp xếp theo:
Volnay - Stunning Bungalow Private Pool - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Volnay - Stunning Bungalow Private Pool

Nguyên căn Rawai, Phuket, Thailand

4 bài nhận xét (4)

VND

2.173.539

một đêm

Lagoon - Lovely Vacation Pool Villa 3BR - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Lagoon - Lovely Vacation Pool Villa 3BR

Nguyên căn Tambon Rawai, Chang Wat Phuket, Thailand

2 bài nhận xét (2)

VND

6.735.285

một đêm

Nenuphar-new tropical private pool villa - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Nenuphar-new tropical private pool villa

Nguyên căn Tambon Rawai, Chang Wat Phuket, Thailand

VND

3.166.389

một đêm

SKYPOOL,new brand villa with big private - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

SKYPOOL,new brand villa with big private

Nguyên căn Tambon Rawai, Chang Wat Phuket, Thailand

VND

3.166.389

một đêm

Romanee - Comfortable 2 Br pool villa  - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Romanee - Comfortable 2 Br pool villa

Nguyên căn Rawai, Phuket, Thailand

2 bài nhận xét (2)

VND

2.844.384

một đêm

Victoria -2BR villa natural surrounding  - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Victoria -2BR villa natural surrounding

Nguyên căn Rawai, Phuket, Thailand

3 bài nhận xét (3)

VND

3.166.389

một đêm

Astree - Nice Tropical Modern 2BR Villa - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Astree - Nice Tropical Modern 2BR Villa

Nguyên căn Tambon Rawai, Chang Wat Phuket, Thailand

1 bài nhận xét (1)

VND

3.864.068

một đêm

Lotus - Grand 3BR Private Pool Villa - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Lotus - Grand 3BR Private Pool Villa

Nguyên căn Rawai, Phuket, Thailand

2 bài nhận xét (2)

VND

3.756.733

một đêm

Chocolate - Beach Front Pool Villa  - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Chocolate - Beach Front Pool Villa

Nguyên căn Tambon Rawai, Chang Wat Phuket, Thailand

3 bài nhận xét (3)

VND

3.166.389

một đêm

Pensri Villa  4 Bed Pool Summer House in Rawai Phuket - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Pensri Villa 4 Bed Pool Summer House in Rawai Phuket

Nguyên căn Rawai, Phuket, Thailand

1 bài nhận xét (1)

VND

11.901.369

một đêm

Shanti - Exclusive Pool Villa 820 Sq.m  - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Shanti - Exclusive Pool Villa 820 Sq.m

Nguyên căn Rawai, Phuket, Thailand

VND

4.830.085

một đêm

Clos,New Wonderful 2 Bedrooms Pool Villa - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Clos,New Wonderful 2 Bedrooms Pool Villa

Nguyên căn Tambon Rawai, Chang Wat Phuket, Thailand

VND

3.166.389

một đêm

Villa NakaWanna - 7 bedrooms and service - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Villa NakaWanna - 7 bedrooms and service

Nguyên căn Tambon Kammala, Chang Wat Phuket, Thailand

1 bài nhận xét (1)

VND

33.135.512

một đêm

Emotion2 - Brand New 3BR Pool Villa - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Emotion2 - Brand New 3BR Pool Villa

Nguyên căn Tambon Rawai, Chang Wat Phuket, Thailand

1 bài nhận xét (1)

VND

4.347.077

một đêm

Chambertin - Stunning 2BR Pool Villa - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Chambertin - Stunning 2BR Pool Villa

Nguyên căn Rawai, Phuket, Thailand

1 bài nhận xét (1)

VND

3.166.389

một đêm

Shalimar - Loving Pool Villa Rawai - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Shalimar - Loving Pool Villa Rawai

Nguyên căn Rawai, Phuket, Thailand

1 bài nhận xét (1)

VND

3.166.389

một đêm

Pommard - 3 Bedrooms Private Pool Villa  - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Pommard - 3 Bedrooms Private Pool Villa

Nguyên căn Tambon Rawai, Chang Wat Phuket, Thailand

2 bài nhận xét (2)

VND

3.542.063

một đêm

Cordouan - Fully Equipped 1Bedroom Villa - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Cordouan - Fully Equipped 1Bedroom Villa

Nguyên căn Rawai, Phuket, Thailand

VND

2.200.372

một đêm

ZEN , Privacy villa with private pool - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

ZEN , Privacy villa with private pool

Nguyên căn Tambon Rawai, Chang Wat Phuket, Thailand

VND

3.756.733

một đêm

Ban Fasai - Privacy 2BR Pool villa - Nhà nghỉ du lịch ở Phuket

Ban Fasai - Privacy 2BR Pool villa

Nguyên căn Tambon Rawai, Chang Wat Phuket, Thailand

1 bài nhận xét (1)

VND

3.166.389

một đêm

1 - 20 trong số 600+ Bài đăng

Phuket