Sắp xếp theo:
Close to Steven's MRT,1-bed in Singapore - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

Close to Steven's MRT,1-bed in Singapore

Nguyên căn Singapore

VND

4.193.479

một đêm

Up Orchard MRT House: O-28-6 - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

Up Orchard MRT House: O-28-6

Phòng riêng Singapore

VND

1.048.370

một đêm

Up Orchard MRT House: O-28-5 - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

Up Orchard MRT House: O-28-5

Phòng riêng Singapore

VND

1.013.424

một đêm

Up Orchard MRT House: O-28-3 - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

Up Orchard MRT House: O-28-3

Phòng riêng Singapore

VND

1.013.424

một đêm

Up Orchard MRT House: O-28-1 - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

Up Orchard MRT House: O-28-1

Phòng riêng Singapore

VND

1.188.153

một đêm

Up Orchard MRT House: O-28-2 - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

Up Orchard MRT House: O-28-2

Phòng riêng Singapore

VND

1.188.153

một đêm

Up Orchard MRT House: O-28-4 - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

Up Orchard MRT House: O-28-4

Phòng riêng Singapore

VND

1.013.424

một đêm

Spacious Rm 10min walk to Orchard - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

Spacious Rm 10min walk to Orchard

Phòng riêng Singapore

VND

1.013.424

một đêm

1-BR, COMMONWEALTH, QUEENSTOWN - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

1-BR, COMMONWEALTH, QUEENSTOWN

Nguyên căn Singapore

VND

5.731.087

một đêm

2 BR, COMMONWEALTH QUEENSTOWN - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

2 BR, COMMONWEALTH QUEENSTOWN

Nguyên căn Singapore

VND

5.259.321

một đêm

STUNNING 3BR ON RIVER VALLEY ROAD - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

STUNNING 3BR ON RIVER VALLEY ROAD

Nguyên căn Singapore

VND

12.056.250

một đêm

74 m² near orchard MRT, 2 bed W/D 1-bath - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

74 m² near orchard MRT, 2 bed W/D 1-bath

Nguyên căn Singapore

VND

7.251.223

một đêm

HEART OF THE CITY, 3-BR ON ORCHARD - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

HEART OF THE CITY, 3-BR ON ORCHARD

Nguyên căn Singapore

VND

10.308.968

một đêm

Lux Studio Grand Hyatt - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

Lux Studio Grand Hyatt

Nguyên căn Singapore

VND

3.745.729

một đêm

Hidden Gem-River Valley Spacious Condo! - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

Hidden Gem-River Valley Spacious Condo!

Nguyên căn Singapore

VND

4.368.207

một đêm

Hidden Oasis Amidst Orchard, Unique Loft - Nhà nghỉ du lịch ở Tanglin

Hidden Oasis Amidst Orchard, Unique Loft

Nguyên căn Singapore

VND

5.241.848

một đêm

1 - 16 trong số 16 Bài đăng

Tanglin