Sắp xếp theo:
DesignWithDavid: Entire Home 5 Rooms  - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

DesignWithDavid: Entire Home 5 Rooms

Nguyên căn Singapore

1 bài nhận xét (1)

VND

5.678.550

một đêm

Fireworks View Ensuite 9 + Living Room!  - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

Fireworks View Ensuite 9 + Living Room!

Phòng riêng Singapore

VND

891.096

một đêm

 ( Renovated ) Up Chinatown MRT 26-4 - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

( Renovated ) Up Chinatown MRT 26-4

Phòng riêng Singapore

4 bài nhận xét (4)

VND

838.679

một đêm

( Renovated ) Up Chinatown MRT 26-2 - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

( Renovated ) Up Chinatown MRT 26-2

Phòng riêng Singapore

2 bài nhận xét (2)

VND

1.188.128

một đêm

( Renovated ) Up Chinatown MRT 26-1 - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

( Renovated ) Up Chinatown MRT 26-1

Phòng riêng Singapore

2 bài nhận xét (2)

VND

1.362.852

một đêm

Ensuite Master @ chinatown, CBD, SGH - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

Ensuite Master @ chinatown, CBD, SGH

Phòng riêng Singapore

VND

995.931

một đêm

Highrise Heritage Queen Bed Room C - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

-14%

Khuyến Mãi Phút Cuổi
Khuyến Mãi Phút Cuổi

Highrise Heritage Queen Bed Room C

Phòng riêng Singapore

786.261 VND

681.426

một đêm

Highrise Ensuite + Attached toilet, Bath - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

-15%

Khuyến Mãi Phút Cuổi
Khuyến Mãi Phút Cuổi

Highrise Ensuite + Attached toilet, Bath

Phòng riêng Singapore

1.048.348 VND

891.096

một đêm

Up Chinatown MRT 24-6: WIFI,AIRCON - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

Up Chinatown MRT 24-6: WIFI,AIRCON

Phòng riêng Singapore

2 bài nhận xét (2)

VND

838.679

một đêm

 ( Renovated ) Up Chinatown MRT 26-6 - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

( Renovated ) Up Chinatown MRT 26-6

Phòng riêng Singapore

1 bài nhận xét (1)

VND

1.013.403

một đêm

Up Chinatown MRT 24-1 : WIFI,AIRCON - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

Up Chinatown MRT 24-1 : WIFI,AIRCON

Phòng riêng Singapore

VND

1.362.852

một đêm

highrise Ensuite attached toilet, bath - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

-15%

Khuyến Mãi Phút Cuổi
Khuyến Mãi Phút Cuổi

highrise Ensuite attached toilet, bath

Phòng riêng Singapore

1 bài nhận xét (1)

1.048.348 VND

891.096

một đêm

Up Chinatown MRT 24-2 : WIFI,AIRCON - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

Up Chinatown MRT 24-2 : WIFI,AIRCON

Phòng riêng Singapore

5 bài nhận xét (5)

VND

838.679

một đêm

Up Chinatown MRT 24-3 : WIFI,AIRCON - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

Up Chinatown MRT 24-3 : WIFI,AIRCON

Phòng riêng Singapore

3 bài nhận xét (3)

VND

838.679

một đêm

Highrise Heritage Queenbed Rm A - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

Highrise Heritage Queenbed Rm A

Phòng riêng Singapore

VND

786.261

một đêm

Amazing View! Ensuite Private Living Rm - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

-15%

Khuyến Mãi Phút Cuổi
Khuyến Mãi Phút Cuổi

Amazing View! Ensuite Private Living Rm

Phòng riêng Singapore

856.151 VND

733.844

một đêm

Up Chinatown MRT 24-5: WIFI,AIRCON - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

Up Chinatown MRT 24-5: WIFI,AIRCON

Phòng riêng Singapore

VND

838.679

một đêm

Highrise Loftbed Room 1 @ Chinatown - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

Highrise Loftbed Room 1 @ Chinatown

Phòng riêng Singapore

VND

698.899

một đêm

 ( Renovated ) Up Chinatown MRT 26-5 - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

( Renovated ) Up Chinatown MRT 26-5

Phòng riêng Singapore

2 bài nhận xét (2)

VND

1.013.403

một đêm

Highrise Heritage Queenbed Room B - Nhà nghỉ du lịch ở Outram

Highrise Heritage Queenbed Room B

Phòng riêng Singapore

VND

698.899

một đêm

1 - 20 trong số 23 Bài đăng

Outram