Sắp xếp theo:
☆Cozy Downtown Condo Unit -near MRT - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

-20%

Khuyến Mãi Phút Cuổi
Khuyến Mãi Phút Cuổi

☆Cozy Downtown Condo Unit -near MRT

Nguyên căn Singapore

7 bài nhận xét (7)

3.318.075 VND

2.654.460

một đêm

3 Bdrm Apt 2; 1 Bdrm Apt 1 (12 guests) - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

3 Bdrm Apt 2; 1 Bdrm Apt 1 (12 guests)

Nguyên căn Singapore

1 bài nhận xét (1)

VND

6.866.677

một đêm

Downtown/1960s > Singlebed RmJ1 - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

-14%

Khuyến Mãi Phút Cuổi
Khuyến Mãi Phút Cuổi

Downtown/1960s > Singlebed RmJ1

Phòng riêng Singapore

1 bài nhận xét (1)

751.316 VND

646.482

một đêm

Family Apartment in Central SG - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

-15%

Khuyến Mãi Phút Cuổi
Khuyến Mãi Phút Cuổi

Family Apartment in Central SG

Nguyên căn Singapore

3 bài nhận xét (3)

3.318.075 VND

2.820.364

một đêm

Rustic Downtown Singlebed Rm J2 - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

Rustic Downtown Singlebed Rm J2

Phòng riêng Singapore

2 bài nhận xét (2)

VND

751.316

một đêm

1960s Loftbed Rm1, Lavender Bugis - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

1960s Loftbed Rm1, Lavender Bugis

Phòng riêng Singapore

1 bài nhận xét (1)

VND

506.702

một đêm

Loftbed Room 2 Close to Lavender Bugis - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

Loftbed Room 2 Close to Lavender Bugis

Phòng riêng Singapore

VND

506.702

một đêm

☎Nice Condo Apartment in Downtown-MRT - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

-20%

Khuyến Mãi Phút Cuổi
Khuyến Mãi Phút Cuổi

☎Nice Condo Apartment in Downtown-MRT

Nguyên căn Singapore

3.318.075 VND

2.654.460

một đêm

Close to Steven's MRT,1-bed in Singapore - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

Close to Steven's MRT,1-bed in Singapore

Nguyên căn Singapore

VND

4.193.391

một đêm

Downtown/1960s > Queenbed RmJ2 - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

Downtown/1960s > Queenbed RmJ2

Phòng riêng Singapore

1 bài nhận xét (1)

VND

698.899

một đêm

Balcony View Ensuite @ Lowrise Heritage  - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

-17%

Khuyến Mãi Phút Cuổi
Khuyến Mãi Phút Cuổi

Balcony View Ensuite @ Lowrise Heritage

Phòng riêng Singapore

838.679 VND

698.899

một đêm

Cozy Green room @ FarrerPark near Bugis - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

Cozy Green room @ FarrerPark near Bugis

Phòng riêng Singapore

VND

698.899

một đêm

Big Bed Room, No sharing Needed!  - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

-15%

Khuyến Mãi Phút Cuổi
Khuyến Mãi Phút Cuổi

Big Bed Room, No sharing Needed!

Phòng riêng Singapore

611.537 VND

524.174

một đêm

Cozy Ensuite private washer/dryer - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

Cozy Ensuite private washer/dryer

Nguyên căn Singapore

1 bài nhận xét (1)

VND

716.371

một đêm

Fully Furnished 2BR in Balestier, Novena - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

Fully Furnished 2BR in Balestier, Novena

Nguyên căn Singapore

VND

4.368.115

một đêm

Remarkable 2BR near Novena, Balestier - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

Remarkable 2BR near Novena, Balestier

Nguyên căn Singapore

VND

4.368.115

một đêm

Downtown/1960s > Queenbed Rm J1 - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

Downtown/1960s > Queenbed Rm J1

Phòng riêng Singapore

VND

698.899

một đêm

STROLL AWAY FROM FARRER PARK MRT - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

STROLL AWAY FROM FARRER PARK MRT

Nguyên căn Singapore

VND

3.407.130

một đêm

LUSH 2 BR DERBYSHIRE APARTMENT, NOVENA - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

LUSH 2 BR DERBYSHIRE APARTMENT, NOVENA

Nguyên căn Singapore

VND

5.765.912

một đêm

2BR w/ WIFI near Newton MRT - Nhà nghỉ du lịch ở Novena

2BR w/ WIFI near Newton MRT

Nguyên căn Singapore

VND

4.368.115

một đêm

1 - 20 trong số 23 Bài đăng

Novena