Sắp xếp theo:
Master Bed Room with Serene Greenery - Nhà nghỉ du lịch ở Clementi

Master Bed Room with Serene Greenery

Phòng riêng Singapore

6 bài nhận xét (6)

VND

1.712.302

một đêm

"A"-Private Bathroom Spacious Bedroom - Nhà nghỉ du lịch ở Clementi

"A"-Private Bathroom Spacious Bedroom

Phòng riêng Singapore

3 bài nhận xét (3)

VND

1.537.577

một đêm

"B"-Private Bathroom Spacious Bedroom - Nhà nghỉ du lịch ở Clementi

"B"-Private Bathroom Spacious Bedroom

Phòng riêng Singapore

1 bài nhận xét (1)

VND

1.362.852

một đêm

CLASSY & COZY, 3-BR IN CLEMENTI - Nhà nghỉ du lịch ở Clementi

CLASSY & COZY, 3-BR IN CLEMENTI

Nguyên căn Singapore

1 bài nhận xét (1)

VND

5.940.637

một đêm

SPACIOUS 2-BR IN CLEMENTI WITH CITY VIEW - Nhà nghỉ du lịch ở Clementi

SPACIOUS 2-BR IN CLEMENTI WITH CITY VIEW

Nguyên căn Singapore

VND

4.979.652

một đêm

WEST COAST DRIVE 3-BR, CLEMENTI - Nhà nghỉ du lịch ở Clementi

WEST COAST DRIVE 3-BR, CLEMENTI

Nguyên căn Singapore

VND

5.940.637

một đêm

WEST COAST DRIVE 2-BR, CLEMENTI - Nhà nghỉ du lịch ở Clementi

WEST COAST DRIVE 2-BR, CLEMENTI

Nguyên căn Singapore

VND

5.241.738

một đêm

OPT FOR FAMILY & PETS, 4BR IN CLEMENTI - Nhà nghỉ du lịch ở Clementi

OPT FOR FAMILY & PETS, 4BR IN CLEMENTI

Nguyên căn Singapore

VND

7.163.709

một đêm

Oriental Tropics Forest Oasis Boutique - Nhà nghỉ du lịch ở Clementi

Oriental Tropics Forest Oasis Boutique

Nguyên căn Please Select, Singapore

VND

1.729.774

một đêm

1 - 9 trong số 9 Bài đăng

Clementi