30sec Sta.nearSUMO AKB Shinjuku 203

30sec Sta.nearSUMO AKB Shinjuku 203

Koto, Tōkyō To, Japan

(1)

VND

900.032

 • Nhà riêng
 • Phòng riêng
 • 2 Khách
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Giường
 • 0.5 phòng tắm

Mô tả

Mô tả này đã được tự động dịch cho bạn.Mô tả này có thể được dịch từ ngôn ngữ gốc.

Được dịch bởi

There are a lot single occupancy rooms that share the apartment’s facilities.
There are few apartments in Tokyo as convenient as this one!
A nearby Lawson’s convenience store is open 24 hours a day.

.............

The Space

Subway is the most common form of transit in Tokyo as there are many convenient stations.
It is both practical and inexpensive.

Basic : 1-2 persons(semi-double bed)
Max : 3 persons (semi-double bed with soft mattress + Japanese style Bedding (Futon))

We are located in a very good and safe area. Similar to tourist information kiosks, we have many brochures, maps, and knowledge about traveling in Japan to share and help you enjoy your stay.

Guest Access

The rental apartment shares space with the 2nd and 3rd floors. Guests are free to use the larger kitchen and living room (with TV) on the 3rd floor. The kitchen section has a 2 Induction Heating. Easy to use and clean.
There are two toilets and 2 showers located in the house.
There are 2 automatic washing machines (medium large, capable to hold loads up to 8kg).
There is 1 dryer on the 3rd floor. This is a gas type dryer. Unlike most dryers in Japan that are electric, gas dryers consume less time and dry your clothes sooner.)

Interaction with Guests

The choice is yours.
When you want information, I provide a lot.
When you don't want to contact, I do nothing.

The Neighborhood

* ‘Lawson’ Convenience store (24 hour open) 30 sec
* SUMIYOSHI station, on the Tokyo Metro 30sec
* 100 yen super market 3 min
* Good noodle restaurant 3 min
* Suki-ya restaurant(Beef Bowl Shop) 3 min
* Mos Hamburger restaurant (Japanese Brands) 3 min
* ‘Life’Supermarket ( open until 12:00 am ) 4 min
* Drug store (open until 9:00 pm ) 4 min

Getting around

The train is the best! Fair price and efficient. I'm lovin' it.
Where ever you have in mind, there are many routes, and many train are available in Japan.
Many users wrote that they liked it and found it "very useful".
You can make your way easily to many main tourist attractions and other facilities from our place such as:
Those places are on Shinjuku ------- and Hanzomon -------.
Akihabara:6 minutes away
Tokyo Sky tree: 5min or go walk for 25min
Tokyo (Otemachi):11 minutes away
Shinjuku: 22 min
Shibuya: 27 min
Transfer once
Asakusa: 20 min. or walk for 27min
Tsukiji:16 min
Ginza:17min
The Imperial Palace@30 min
Tokyo Tower@35 min
Roppongi@30min
Electric Bike Tour will be 3,500yen + 2,000 yen for bike rental per person for half day.
It is very convenient to get around Tokyo.
Access to "Tokyo" station is very easy.

Tip! Buy a JR ------- train pass for 7, 14, or 21 days. Previous residents have traveled to Nikko, Kyoto, Osaka, etc. using this pass.

- Travel time by train to / from Airports
Haneda Airport: 60 minutes
Narita Airport: 80 minutes

Other Things to Note

Please come and enjoy Tokyo at my apt.!

Tips !!
When you introduce my apartment on sns, I can discount 50% about optional of below.

I can prepare for rental of various.
bicycle ¥ 4,000 per month
¥ 2,000 per 10 days
¥ 1000 per 3 days
Pocket WIFI ¥ 4,000 per month
¥ 2,000 per 10 days
¥ 1000 per 3 days

There are not must
It is not necessarily that there are always.
It is a limited.
Because,I have a lot of room.
Please request to early.
Có rất nhiều phòng đơn suất phòng chia sẻ tiện nghi của căn hộ.
Có là vài căn hộ ở Tokyo là thuận tiện như này!
Cửa hàng tiện lợi một Lawson gần đó là mở cửa 24 giờ một ngày.

.............

Tàu điện ngầm không gian là hình thức phổ biến nhất của quá cảnh tại Tokyo như có rất nhiều thuận tiện trạm.
Đó là thực tế và không tốn kém.

Cơ bản: 1-2 persons(semi-double bed) tối đa: 3 người (bán đôi giường với nệm mềm + Nhật bản phong cách giường (Futon)) chúng tôi được đặt tại một khu vực rất tốt và an toàn. Tương tự như ki-ốt thông tin du lịch, chúng tôi có nhiều tài liệu quảng cáo, bản đồ, và các kiến thức về đi du lịch ở Nhật bản để chia sẻ và giúp bạn tận hưởng kỳ nghỉ của bạn.

Khách truy cập cho thuê căn hộ chung space với đáy 2 và 3. Khách có thể tự do sử dụng nhà bếp và phòng sinh hoạt chung (với TV) lớn hơn trên tầng 3. Phần nhà bếp có một cảm ứng 2 hệ thống sưởi. Dễ dàng sử dụng và sạch sẽ.
Không có hai nhà vệ sinh, có 2 vòi sen trong nhà.
Có 2 máy giặt tự động (phương tiện truyền thông lớn, có khả năng để giữ tải lên đến 8kg).
Đó là 1 máy sấy trên tầng 3. Đây là một loại khí máy sấy. Không giống như hầu hết máy sấy ở Nhật bản có điện, máy sấy khí tiêu thụ ít thời gian hơn và giặt quần áo của bạn sớm hơn.)

Tương tác với khách hàng sự lựa chọn là của bạn.
Khi bạn muốn thông tin, tôi cung cấp rất nhiều.
Khi bạn không muốn liên hệ với, tôi làm không có gì.

Khu phố * cửa hàng tiện lợi 'Lawson' (24 giờ mở) 30 giây * SUMIYOSHI station, trên tàu điện ngầm Tokyo 30 giây * 100 yên siêu thị 3 phút * nhà hàng ăn liền tốt 3 phút * Suki-ya nhà hàng (thịt bò Bowl Shop) 3 phút * Mos Hamburger nhà hàng (Nhật bản thương hiệu) 3 phút * ' Life'Supermarket (mở cho đến 12:00 am) 4 min * cửa hàng thuốc (mở cho đến 9:00 pm) 4 min bắt xung quanh thành phố tàu là tốt nhất! Mức giá hợp lý và hiệu quả. I 'm lovin ' nó.
Có bao giờ bạn có trong tâm trí, có rất nhiều tuyến đường, và nhiều tàu có sẵn tại Nhật bản.
Nhiều người sử dụng đã viết rằng họ thích nó và tìm thấy nó "rất hữu ích".
Bạn có thể thực hiện theo cách của bạn một cách dễ dàng đến nhiều điểm tham quan du lịch chính và các tiện nghi khác từ nơi chúng tôi chẳng hạn như: những nơi trên Shinjuku---và Hanzomon---.
Akihabara:6 phút đi bầu trời Tokyo cây: 5 phút hoặc đi đi cho 25 phút Tokyo (Otemachi): 11 phút đi Shinjuku: 22 phút Shibuya: 27 min chuyển một Asakusa: 20 phút hoặc đi bộ cho 27 phút Tsukiji:16 min Ginza: 17 phút The Imperial Palace@30 min Tokyo Tower@35 phút Roppongi@30min điện xe đạp Tour sẽ là 3.500 yên + 2.000 yên cho xe đạp thuê cho mỗi người trong nửa ngày.
Nó là rất thuận tiện để có được xung quanh Tokyo.
Truy cập vào ga "Tokyo" là rất dễ dàng.

Mẹo! Mua một JR---đào tạo qua 7, 14, hay 21 ngày. Trước cư dân đã đi du lịch để Nikko, Kyoto, Osaka, vv bằng cách sử dụng vượt qua này.

-Đi du lịch thời gian bằng tàu hỏa đến / từ sân bay Haneda xe: 60 phút Narita Airport: 80 phút điều khác cần lưu ý xin vui lòng đến và thưởng thức Tokyo tại apt của tôi.!

Mẹo!!
Khi bạn giới thiệu căn hộ của tôi vào sns, tôi có thể giảm giá 50% về tùy chọn của dưới đây.

Tôi có thể chuẩn bị cho thuê của khác nhau.
xe đạp ¥ 4.000 mỗi tháng ¥ 2.000 cho mỗi 10 ngày ¥ 1.000 / 3 ngày túi WIFI ¥ 4.000 mỗi tháng ¥ 2.000 mỗi 10 ngày ¥ 1.000 / 3 ngày có không phải nó không phải là nhất thiết phải có được luôn luôn.
Nó là một giới hạn.
Bởi vì, tôi có rất nhiều phòng.
Xin vui lòng yêu cầu để sớm.

Tiện nghi

 • TV
 • Internet
 • Mạng internet không dây
 • Máy lạnh
 • Hệ thống nhiệt
 • Bếp
 • Máy giặt/ Máy sấy

Giá phòng

Phí dọn dẹp Không có phí
Phí cho mỗi khách thêm Không có phí
Tiền Đặt Cọc VND 0
Số tiền này sẽ được Chủ nhà của bạn thu khi nhận phòng và trả lại khi trả phòng để bảo vệ các thiệt hại hoặc các vật dụng bị mất. Tìm hiểu thêm
Điều kiện hủy bỏ Nghiêm ngặt
Hoàn 50% số tiền 7 ngày trước khi nhận phòng (trừ phí dịch vụ HomeAway)

Địa điểm

Quy định

Mô tả này đã được tự động dịch cho bạn.Mô tả này có thể được dịch từ ngôn ngữ gốc.

Được dịch bởi

Shoes: In case of Japan house, please take off your shoes before entering the house.

Smoking: If you want to smoke, please do so at smoking areas of 1F.

Noise: This is a quiet neighborhood and we have neighbors in the building, so please keep the noise level reasonable while inside the house. Specially,Be careful at midnight. This is including the meaning that defend for you from other guest.

Do not put out great sound (after 10 pm) -----@-----.--- kept clean common areas.
(We have done regular cleaning)

If you want to stay more than 10 days
Please wash regularly sheets.
Giày: Trong trường hợp Nhật bản nhà, hãy cất cánh giày của bạn trước khi vào nhà.

Hút thuốc: Nếu bạn muốn hút thuốc lá, xin vui lòng làm như vậy tại các khu vực hút thuốc của 1F.

Tiếng ồn: Điều này là một khu phố yên tĩnh và chúng tôi có hàng xóm trong xây dựng, vì vậy xin vui lòng giữ mức độ tiếng ồn hợp lý trong khi bên trong nhà. Đặc biệt, hãy cẩn thận lúc nửa đêm. Điều này là bao gồm cả ý nghĩa bảo vệ cho bạn từ đánh khác.

Do không đưa ra âm thanh tuyệt vời (sau 10 chiều)---@---.---giữ khu vực sạch chung.
(Chúng tôi đã làm được làm sạch thường xuyên)

Nếu bạn muốn nhiều hơn 10 ngày hãy rửa thường xuyên tấm.

Chi tiết khác

Nhận phòng 3:00 CH
Trả phòng 10:00 SA
Diện tích Không có thông tin
Số đêm tối thiểu 28 đêm
Số đêm tối đa 180 đêm

Bài nhận xét (1)

Đánh giá chung
 • Mứ độ sạch sẽ
 • Giá trị
 • Độ chính xác
 • Địa điểm
 • Chủ nhà
 • Trải nghiệm

Piapond

thg 1 2017

This place is really good for backpackers.
Nơi này là thực sự tốt cho backpackers.
Được dịch bởi bing™ – Hiện Bản gốc
Dịch
Bạn sẽ không bị tính phí