Sắp xếp theo:
accommodate 3-4backpackers - Nhà nghỉ du lịch ở New Territories

accommodate 3-4backpackers

Nguyên căn Lantau Island, New Territories, Hong Kong

1 bài nhận xét (1)

VND

1.087.536

một đêm

accommodate 4-5backpackers - Nhà nghỉ du lịch ở New Territories

accommodate 4-5backpackers

Nguyên căn Lantau Island, New Territories, Hong Kong

1 bài nhận xét (1)

VND

1.102.641

một đêm

2 Bedroom apartment with rooftop garden - Nhà nghỉ du lịch ở New Territories

2 Bedroom apartment with rooftop garden

Nguyên căn Hong Kong

VND

3.286.776

một đêm

102 貝澳露營車中型家庭露營車 (4-5人) - Nhà nghỉ du lịch ở New Territories

102 貝澳露營車中型家庭露營車 (4-5人)

Nguyên căn Lantau, Hong Kong

VND

6.038.846

một đêm

101 Caravan experience in Lautau - Nhà nghỉ du lịch ở New Territories

101 Caravan experience in Lautau

Nguyên căn Lantau, Hong Kong

VND

6.038.846

một đêm

101 貝澳露營車中型家庭露營車 (4-5人) - Nhà nghỉ du lịch ở New Territories

101 貝澳露營車中型家庭露營車 (4-5人)

Nguyên căn Lantau, New Territories, Hong Kong

VND

6.038.846

một đêm

103 貝澳露營車中型家庭露營車 (4-5人) - Nhà nghỉ du lịch ở New Territories

103 貝澳露營車中型家庭露營車 (4-5人)

Nguyên căn Lantau, Hong Kong

VND

6.038.846

một đêm

102 Caravan experience in Lautau - Nhà nghỉ du lịch ở New Territories

102 Caravan experience in Lautau

Nguyên căn Lantau, New Territories, Hong Kong

VND

6.038.846

một đêm

103 Caravan experience in Lautau - Nhà nghỉ du lịch ở New Territories

103 Caravan experience in Lautau

Nguyên căn Lantau, Hong Kong

VND

6.038.846

một đêm

PENG CHAU - Hong Kong's secret paradise - Nhà nghỉ du lịch ở New Territories

PENG CHAU - Hong Kong's secret paradise

Phòng riêng Peng Chau, Hong Kong

VND

755.234

một đêm

1 - 10 trong số 10 Bài đăng