Sắp xếp theo:
Clean & Cozy Room, 2 min to MTR #1 - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Clean & Cozy Room, 2 min to MTR #1

Phòng riêng Jordan, Kowloon, Hong Kong

14 bài nhận xét (14)

VND

741.586

một đêm

Bright & cozy room of 2 near MTR *5 - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Bright & cozy room of 2 near MTR *5

Phòng riêng Kowloon, Hong Kong

7 bài nhận xét (7)

VND

741.586

một đêm

Spacious 2 single beds near MTR *B - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Spacious 2 single beds near MTR *B

Phòng riêng Kowloon, Hong Kong

4 bài nhận xét (4)

VND

741.586

một đêm

Spacious 2 bedroom apt in CBD - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Spacious 2 bedroom apt in CBD

Nguyên căn Kowloon, Hong Kong

7 bài nhận xét (7)

VND

2.076.440

một đêm

Budget 2 room apt near Austin, 2B - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Budget 2 room apt near Austin, 2B

Nguyên căn Hongkong, Kowloon, Hong Kong

16 bài nhận xét (16)

VND

1.928.123

một đêm

All equip double room near MTR *3 - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

All equip double room near MTR *3

Phòng riêng Kowloon, Hong Kong

4 bài nhận xét (4)

VND

741.586

một đêm

Window 2 single beds near MTR *6 - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Window 2 single beds near MTR *6

Phòng riêng Kowloon, Hong Kong

6 bài nhận xét (6)

VND

771.250

một đêm

Sunny family room for 4 near MTR #9 - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Sunny family room for 4 near MTR #9

Phòng riêng Jordan, Kowloon, Hong Kong

8 bài nhận xét (8)

VND

1.186.538

một đêm

Spacious 2 single bed near MTR *A - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Spacious 2 single bed near MTR *A

Phòng riêng Kowloon, Hong Kong

7 bài nhận xét (7)

VND

771.250

một đêm

Newly renovated : Explore like local - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Newly renovated : Explore like local

Nguyên căn Hong Kong Island, Hong Kong

VND

3.559.612

một đêm

Spacious room for w max near MTR *1 - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Spacious room for w max near MTR *1

Phòng riêng Kowloon, Hong Kong

5 bài nhận xét (5)

VND

771.250

một đêm

3 bedroom + 2 bathroom apt near MTR - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

3 bedroom + 2 bathroom apt near MTR

Nguyên căn Kowloon, Hong Kong

5 bài nhận xét (5)

VND

3.262.977

một đêm

Newly renovated 2bed! Explore like local - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Newly renovated 2bed! Explore like local

Nguyên căn Hong Kong Island, Hong Kong

7 bài nhận xét (7)

VND

3.559.612

một đêm

Cozy triple room, 1 min to MTR #3 - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Cozy triple room, 1 min to MTR #3

Phòng riêng Jordan, Kowloon, Hong Kong

3 bài nhận xét (3)

VND

1.038.220

một đêm

Tidy cozy room, 1 min to MTR #2 - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Tidy cozy room, 1 min to MTR #2

Phòng riêng Jordan, Kowloon, Hong Kong

3 bài nhận xét (3)

VND

741.586

một đêm

Newly renovated Unit – Explore like - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Newly renovated Unit – Explore like

Nguyên căn 香港島, Hong Kong

2 bài nhận xét (2)

VND

3.559.612

một đêm

Sunny room 1 min walk to MTR *C - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Sunny room 1 min walk to MTR *C

Phòng riêng Kowloon, Hong Kong

3 bài nhận xét (3)

VND

741.586

một đêm

Bright, clean room for 3 near MTR#6 - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Bright, clean room for 3 near MTR#6

Phòng riêng Jordan, Kowloon, Hong Kong

3 bài nhận xét (3)

VND

1.038.220

một đêm

Bright double room 2 mins to MTR *D - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Bright double room 2 mins to MTR *D

Phòng riêng Kowloon, Hong Kong

3 bài nhận xét (3)

VND

741.586

một đêm

Budget 3 room apt for 6 pax, 2A - Nhà nghỉ du lịch ở Hong Kong

Budget 3 room apt for 6 pax, 2A

Nguyên căn Kowloon, Hong Kong

14 bài nhận xét (14)

VND

2.076.440

một đêm

1 - 20 trong số 1000+ Bài đăng

Hồng Kông